Slaměná izolace

Dokončeno v listopadu -0001

Pro izolaci domu jsme použili slaměné balíky. Je to jedna z možností, jak izolovat dům ekologickou cestou. Stěny jsou pak difuzně otevřené, čímž získáte dobře zateplený dům, který navíc krásně dýchá a poskytuje velmi příjemné prostředí pro život. V tomto případě jsme pak slaměné stěny omítali kombinací hliněné a vápenné omítky. Je třeba počítat s tím, že tento druh izolace domu je časově náročný. Práce probíhala pod vedením stavitele Vojty Tomana.

Oslovuje Vás způsob, jakým přistupujeme k práci?

Ozvěte se nám