Senkrovna

Možností, jak naložit s odpady, je vždy mnoho. V tomto konkrétním případě jsme je svedli do jedné odpadní nádrže. Máme však zkušenosti i s vícekomorovými nádržemi a vybudováním trativodu.

Oslovuje Vás způsob, jakým přistupujeme k práci?

Ozvěte se nám